Vy, úspěšný majitel či majitelka prosperující firmy, zajisté nejlépe víte, kolik úsilí, času a finančních prostředků musíte vynaložit, pokud chcete Váš kvalitní produkt uvést na trh. Této části cesty výrobku či služby od Vás k zákazníkovi se říká, jak jistě víte, marketing.


   My, lidé z mladé a perspektivní telemarketingové firmy, jsme schopni vytvořit pro Vás nejúčinnější strategii a Váš výrobek v rekordně krátkém čase zviditelnit, prosadit na trhu a vyzískat Vám tak dostatečný náskok před konkurencí.


   Orientace na globálním celosvětovém trhu je dnes pro zákazníka příliš obtížná. A tak přestože pro Vaše produkty by jistě v dávných dobách platilo, že kvalitní výrobek se prodává sám, náročný zákazník chce při svém rozhodování obdržet maximální množství kvalitních a přesných informací. Tuto službu Vám spolehlivě nezajistí sebedokonalejší reklama! Řešení tady však pro Vás je!


TELEMARKETING
   Komplexní profesionální servis pro zákazníka, jenž nabízí telemarketing, je nejefektivnějším marketingovým nástrojem a důležitým prvkem konkurence-schopnosti na trhu!!!


   Naše společnost, AZ telemarketing, s. r. o., Vám poskytne vysoce kvalifikované služby na špičkové úrovni za pomoci nejmodernějších technologií a profesionálních pracovníků tak, aby zvýšila obchodní výkon a také loajalitu zákazníků k Vám, našemu klientovi. Dále Vám zaručíme stoprocentně bezpečnost dat, což je v dnešní době nesmírně důležité, a jejich aktualizaci dle Vašich bezprostředních přání.

Strategický potenciál, který máme pro Vás k dispozici:

Služby, jež Vám rádi s plnou profesionalitou poskytneme:

 1. Pasivní telemarketing čili zpracování příchozích hovorů. Na určeném telefonním čísle zpravidla na tzv. Zelené lince ( 0800), které se často objevuje v médiích, přijímají naši operátoři příchozí hovory. Nejčastěji se jedná o informace o výrobcích či službách. Poskytnuté informace mají zásadní vliv na zákazníkovo rozhodnutí při koupi. Odborně připravení operátoři rovněž bez potíží zvládnou negativismus zákazníka při případné reklamaci.
   
 2. Aktivní telemarketing čili odbavování odchozích hovorů.Naši operátoři kontaktují předem pečlivě vybranou skupinu respondentů. Prostřednictvím dotazníků a průzkumů trhu se snaží vysledovat spokojenost,výhrady a požadavky zákazníků. Nespornou výhodou této služby je následné přesné zpracování získaných dat a jejich využití pro Vaše další marketingové aktivity i vyhodnocení ekonomické návratnosti.
     Dnes se však nejdůležitější součástí aktivního telemarketingu stává sjednávání schůzek pro Vaše obchodní zástupce, což v nebývale výrazné míře šetří čas a zejména náklady!!!
   
 3. Příjem a odesílání SMS. Je to nový a bouřlivě se rozvíjející způsob marketingové komunikace.Textové zprávy můžeme odesílat dle přání klienta jednotlivě, ale především hromadně. Výhodou tohoto způsobu je nejvyšší pružnost zpracování a následné analýzy získaných podnětů. Velmi rozšířené jsou rychlé hlasovací akce např. reakce na reklamu v hromadných sdělovacích prostředcích. Na Vaše přání jsme schopni SMS zprávy personifikovat!
   
 4. Rozesílání e-mailových informací a zpracování e-mailů . Vzhledem k tomu, že významná většina obchodů se v současné době již odehrává v "síti sítí", je nezbytné pokrýt i tuto oblast. Internet v dnešní době velmi rychle vytlačuje faxové služby, poněvadž je mnohem efektivnější. Naši operátoři zajistí hromadné rozesílání e-mailových informací, dále přijmou a ihned zpracují příchozí poštu, ať se jedná o objednávky či žádosti zákazníků o podrobnější informace.
   
 5. Web callback. Jedná se o telefonickou odezvu na reakci zákazníka na www stránkách.
   
 6. Info Chat. Další námi poskytovaná služba zaměřená do oblasti Internetu. Jedná se vlastně o velmi efektivní interaktivní systém poskytování informací našimi operátory pomocí on-line textové komunikace.
Rozhodnutí, které jste právě učinil(a), oslovit neprodleně naši firmu AZ telemarketing, s. r. o. je pro nás ctí i závazkem a pro Vás ta nejsprávnější volba, o čemž se budete moci brzy přesvědčit!