ostatní komunikace

  • Příjem SMS
  • Odesílání SMS
  • Faxbroadcasting
  • Hlasový interaktivní systém
  • Rozesílání e-mailových informací
  • Zpracování www formulářů
  • Zpracování e-mailů
  • Info Chat