Pasivní telemarketing čili zpracování příchozích hovorů

   Na určeném telefonním čísle zpravidla na tzv. Zelené lince (800 xxx xxx), které se objevuje v hromadných sdělovacích prostředcích, přijímají naši operátoři příchozí hovory. Nejčastěji se jedná o informace o výrobcích a službách. Poskytnuté informace mají zásadní vliv na zákazníkovo rozhodnutí při koupi. Odborně připravení operátoři rovněž bez potíží zvládnou negativismus zákazníka při případné reklamaci.

Naše společnost AZ telemarketing,  s. r. o. Vám v rámci pasivního telemarketingu spolehlivě zajistí tyto služby:

1. Info linky

  Na informačních linkách mohou Vaši zákazníci obdržet veškeré dostupné informace o Vašem produktu, o připravovaných inovacích či aktuální nabídce. Kromě info servisu vyřídí naši operátoři velmi taktně případné reklamace.

2. Helpdesky

  Pokud potřebuje Váš výrobek dodatečnou montáž zákazníkem či neví-li si zákazník rady se zapojením přístroje, proškolený operátor pomůže s instalací nebo zapojením výrobku, informuje o nejbližším možném servisu. Tato služba spolehlivě zvedá prestiž Vaší firmy a z náhodného zákazníka činí stálého!

3. Soutěžní info linky

  Jestliže se Vaše firma rozhodne uspořádat spotřebitelskou soutěž, pak by nezbytnou součástí propagačních materiálů mělo být i telefonní číslo, na kterém naši operátoři sdělí zájemcům bližší informace o podmínkách účasti v soutěži, o jejích herních pravidlech. Dále jsme schopni registrovat záznam odpovědí soutěžících na záznamník.

4. Objednávková služba

  Operátor pro Vás přijímá od Vašich zákazníků objednávky zboží či služeb. Vaše firma tak může prostřednictvím této neocenitelné služby přijímat objednávky 24 hodin 7 dnů v týdnu.

5. Přesměrování hovorů v mimopracovní době, sekretářské služby

  Operátor na tzv. externí recepci bezpečně přijme vzkazy, podá informace dle Vašeho přání, vyřídí objedn ávky. V nutných případech, jejichž naléhavost si Vy sami stanovíte, operátor zprostředkuje spojení na mobilní telefon.

6. Dispečink

  Touto sluľbou zajišťujeme neustálý příjem hovorů pro dopravní a servisní organizace.

7. Web callback

  Jedná se o telefonickou odezvu na reakci zákazníka na www stránkách. V každém případě je přímý kontakt mezi operátorem a zákazníkem daleko účinnější a pokud si to reakce zákazníka na www stránkách vyžádá, je dokonce i nezbytný!

   Služby,jež Vám v rámci pasivního telemarketingu nabízí naše společnost AZ telemarketing, s. r. o., jsou spolehlivé, rychlé, bezpečné a především fungující dle Vašich představ a ku Vašemu prospěchu!!!