proč s námi

 • posílení komunikace se zákazníkem
 • zkvalitnění a vyšší efektivita komunikace
 • vyšší využití obchodního potenciálu
 • zvýšení komfortu zákazníků
 • připravenost na CRM
 • nízké rozlišení pro konkurenci
 • zvýšení loajality zákazníků
 • vysoká odbornost poskytování informací
 • přehledné statistické výstupy
 • propojení na marketing zákazníka
 • propojení na IS zákazníka v případě potřeby
 • Info Chat