Partner založení
chráněné dílny
AZTM Services

logo Evropských sociálních fondů Projekt: Cesta k nové profesi - telemarketingový operátor spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.12.4/3307
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Stránky projektu.