Partner založení
chráněné dílny
AZTM Services

logo Evropských sociálních fondů Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy AZTM Services
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013538
Realizace:od 1.1.2020 do 31.12.2021
Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.